tilitoimistopalvelut

Sähköinen taloushallinto

Taloushallinto voidaan toteuttaa täysin sähköisenä ja näin säilytettävää paperitositemateriaalia ei enää synny. Sähköiset tositteet säilytetään erillisessä sähköisessä tositearkistossa, josta tositteita päästään tarvittaessa tarkastelemaan.

Asiakas valitsee sähköisyyden asteen ja palvelukokonaisuuteen voi valita esimerkiksi vain tietyn osakirjanpitokokonaisuuden sähköisenä. Variaatiot ovat yhtä moninaisia kuin asiakaskuntamme.