tilitoimistopalvelut

Maksuliikenne

Tilitoimisto voi hoitaa koko yrityksen maksuliikenteen.

Maksuliikenteen rajaaminen, koskemaan vain tiettyjä maksuja, on mahdollista.

Ostolaskujen sähköistä kierrätystä hyväksikäyttäen voidaan laskujen käsittely automatisoida. Laskujen sähköinen kierrätys lopettaa asiakkaan osalta laskujen käsittelyn ja lähettämisen tilitoimistoon.