tilitoimistopalvelut

Kirjanpito

Monille yrityksille riittää peruskirjanpidosta saatavat tiedot.

Peruskirjanpito on Töölön Laskennassa ns. valmiskirjanpitoa. Joka kuukausi kirjanpitoon tehdään oleelliset jaksotukset. Kirjanpito osoittaa koko ajan toteutuneen tuloksen ja tase-aseman. Jaksotukset tehdään kirjanpito-ohjelmien automatiikkaa hyväksi käyttäen, joten jaksotusten tekeminen ei aiheuta lisätyötä.

Välitilinpäätöksiä ei tarvita.

Peruskirjanpitoon voidaan helposti lisätä ominaisuuksia, jotka antavat tietoa erilaisten yksittäisten kohteiden ja kustannuspaikkojen tuloksista.

Kustannusseuranta antaa mahdollisuuden seurata tavoitteiden toteutumista.

Tietojärjestelmämme mahdollistaa monenlaisten seurantaraporttien tuottamisen.

Tilikauden päättyessä tehdään tilinpäätös ja veroilmoitus.